Aktualności:


OGŁOSZENIE

Dotyczy: polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krzywdzie

Szanowni Państwo!

Stosownie do art.111a ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.Nr 140,poz. 939 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych - informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału dotyczące naszego Banku, według stanu na dzień 31.12.2016 r., są dostępne w Centrali Banku w Krzywdzie przy ul. Łukowskiej 39 w pokoju Wiceprezesa Zarządu/Księgowości na I piętrze w dni robocze w godzinach od 9 do 13, oraz na stronie internetowej www.bskrzywda.pl TUTAJ

Krzywda, dnia 24.07. 2017 r.
PORZĄDEK OBRAD GRUP CZŁONKOWSKICH

1. Otwarcie i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania.

2. Wybory Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2015 roku, wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli, wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej oraz omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

6. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań, dyskusja nad wykonaniem uchwał Zebrania Przedstawicieli i wniosków Zebrań Grup Członkowskich, rozpatrywanie spraw mających być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach, wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej, Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku w tym Centrali / Oddziału.

7. Przyjęcie wniosków Grupy Członkowskiej.

8. Zamknięcie obrad.

Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim członków Grupy

Krzywda, dnia 24 marca 2016 r.      

"SUSZOWY KREDYT OBROTOWY"

     W związku z klęską suszy, która powszechnie dotknęła rolników, przygotowaliśmy dla Państwa niezwykle atrakcyjny kredyt obrotowy. Szczegółowe informacje dostępne są >>>TUTAJ<<<


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzywdzie zawiadamia o ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Krzywdzie, planowanym na dzień 24 września 2015 roku (czwartek) w sali konferencyjnej Banku przy ul. Łukowskiej 39. Początek zebrania o godzinie 15.00. >>>WIĘCEJ<<<


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzywdzie zawiadamia Członków Banku o planowanych Zebraniach Grup Członkowskich, które odbędą się w miejscowościach, oraz terminach podanych poniżej:

- Zebranie Grupy Członkowskiej w Krzywdzie

- Zebranie Grupy Członkowskiej w Woli Mysłowskiej

- Zebranie Grupy Członkowskiej w Serokomli

- Zebranie Grupy Członkowskiej w Woli Gułowskiej


Szanowni Klienci!

Informujemy, że od dnia 01.09.2015 r. obowiązywać będzie nowa Taryfa prowizji i opłat za wykonywane czynności bankowe oraz opłat za wykonywanie innych czynności w Banku Spółdzielczym w Krzywdzie. >>>WIĘCEJ<<<


Krzywda, dn. 23.06.2015 r.


Komunikat dotyczący płatności internetowych kartą VISA

Szanowni Państwo, Użytkownicy kart VISA.

   Bank Spółdzielczy w Krzywdzie informuje, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa ulegają zmianie zasady płatności transakcji internetowych kartą VISA dokonywane od dnia 1. lutego 2015 roku.

W związku z powyższym wprowadza się:

1. Dzienny limit dla transakcji internetowych – jest to kwota w ramach dziennego limitu dla transakcji bezgotówkowych, do wysokości której Użytkownik karty będzie mógł dokonywać płatności w Internecie;

2. Dodatkowe zabezpieczenie transakcji internetowej 3D Secure– jest to sposób potwierdzania transakcji internetowych u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia, polegający na podaniu Hasła 3D Secure otrzymanego na numer telefonu komórkowego

W celu realizacji płatności kartą VISA transakcji internetowych od 01.02.2015 roku, należy:

1. uzupełnić/zaktualizować numer telefonu komórkowego w Placówkach naszego Banku;

2. ustalić wysokość limitu transakcji internetowych - w Placówkach naszego Banku lub za pośrednictwem Infolinii pod numerem +48 86 215 50 00, - 24h Obsługa Klienta (Grupa BPS) czynnej 7 dni w tygodniu, przez całą dobę;

oraz

3. aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym www.kartosfera.pl.

W tym celu należy się zarejestrować w portalu kartowym, wykonując następujące czynności:

  1) wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;

  2) podać numer PESEL;

  3) wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

     W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Banku Spółdzielczego w Krzywdzie lub konsultantami Infolinii 24h Obsługa Klienta (Grupa BPS) pod numerem +48 86 215 50 00, czynnej 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.

Szczegółowa instrukcja rejestracji i logowania w portalu kartowym www.kartosfera.pl dostępna jest TUTAJ


null

null

 

null


zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu, logowania oraz marketingowego i emisji reklam. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.